Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

SINH VIÊN KHOA game đánh bài đổi thưởng NHẬN KHEN THƯỞNG "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Sinh viên khoa QLCN&NL nhận khen thưởng "Sinh viên 5 tốt" trong Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 -2023 vào ngày 08/01/2024, đã diễn ra khen thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. 

“Sinh viên 5 tốt” là một trong những phong trào lớn, là một danh hiệu vô cùng cao quý và ý nghĩa giúp các bạn sinh viên thử sức, khẳng định sự bản lĩnh của mình với 5 tiêu chí: " Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt".

Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong học tập - rèn luyện, sinh viên khoa QLCN&NL đã được khen thưởng "Sinh viên 5 tốt" với những thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 vừa qua.

Mong rằng các bạn sinh viên khoa QLCN&NL sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong năm học 2023 - 2024.

Một số hình ảnh sinh viên khoa QLCN&NL đạt danh hiệu " Sinh viên 5 tốt":

Bạn Trần Hoàng Long - D17 QLNL2

Bạn Nguyễn Thị Thanh Trà - D16TTĐ

Bạn Trần Thị Hạnh - D16 Logistics 3

Bạn Nguyễn Thị Kiều Trang - D16 Logistics 3