Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Tiến sĩ

Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, Trường game đánh bài đổi thưởng  là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý Năng lượng.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý năng lượng nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về Quản lý năng lượng, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành và liên ngành.

Xem chi tiết CĐR CTĐT - Xem chi tiết Khung CTĐT.