Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Chức năng nhiệm vụ Khoa QLCN&NL

Chức năng của Khoa QLCN&NL:

Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng được thành lập với chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghiệp, Năng lượng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Nhiệm vụ của Khoa QLCN&NL:

- Ðào tạo nhân lực các ngành Quản lý công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý năng lượng

- Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng lượng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cho các ngành đào tạo khác trong trường Ðại học Ðiện lực

- Thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng: Xây đựng thị trường điện, Dự báo năng lượng, Quản lý năng lượng, Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng mới và tái tạo, Thiết kế xây dựng các mô hình trong quản lý công nghiệp, phân tích thiết kế và điều hành các hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng …

- Tư vấn xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực: Thị trường điện, thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,…

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý công nghiệp và năng lượng, kiểm toán năng lượng cho các đơn vị sử dụng năng lượng công nghiệp, thương mại, thiết kế các hệ thống điều hành các hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng …

- Mở các lớp ngắn hạn đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng: Thị trường điện, Kiểm toán viên năng lượng, Người quản lý dự án năng lượng, Vận hành hệ thống năng lượng hiệu quả…

Các bậc đào tạo của Khoa QLCN&NL: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Kỹ sư

- Khoa QLCN&NL -