Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Kỷ niệm 10 năm

KHOẢNG KHẮC KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

(Tiền thân của Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng)

TT NỘI DUNG Link hình ảnh
1 Album ảnh lễ kỉ niệm 10 năm thành lập
2 Clip giới thiệu khoa 10 năm thành lập