Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Hợp tác

QUAN HỆ HỢP TÁC

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là điều có ý nghĩa rất quan trọng. Sự hiệp lực giữa trường đại học với nhà nước và các doanh nghiệp được coi là động lực cốt yếu của những xã hội và những nền kinh tế dựa trên tri thức.

Thấu hiểu được tầm quan trọng đó, Khoa QLCN&NL đã xây dựng được mối liên kết với nhiều doanh nghiệp, tổ chức. Mối liên kết này giúp Khoa định hướng công tác đào tạo luôn cập nhật, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, của các nhà tuyển dụng.

Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của Khoa QLCN&NL. Khoa không ngừng thúc đẩy, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế và các trường đại học trên thế giới. 

Nhiều đề tài, dự án về hợp tác song phương và đa phương trong đào tạo và nghiên cứu đã được ký kết và đang triển khai hiệu quả giữa Khoa QLCN&NL và các đối tác trong nước và quốc tế. Từ đó đem lại cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức cũng như kinh nghiệm trong môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.

Định hướng của Khoa trong hợp tác doanh nghiệp và quốc tế là tiếp tục duy trì các mối quan hệ đã được thiết lập và thiết lập mới các chương trình hợp tác liên kết nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của Khoa tại Việt Nam và mang tầm nhìn giáo dục quốc tế.

- Khoa QLCN&NL -