Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Tài liệu học tập

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TẬP

STT

TÊN HỌC PHẦN

NỘI DUNG

CHI TIẾT

1

Kinh tế học đại cương

Chương 1. Giới thiệu về Kinh tế học

Chương 2. Thị trường, cung và cầu

 

Chương 3. Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng

 

Chương 4. Lý thuyết về sản xuất

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Chương 5. Cấu trúc thị trường

 

Chương 6. Một số khái niệm cơ bản trong kinh tế vĩ mô

 

Xem chi tiết