Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Đề tài cấp nhà nước

ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU CẤP NHÀ NƯỚC

                 TT

 NỘI DUNG

                  1

Phân tích và tính toán kinh tế và tài chính của lò FBNR

 • Tên khách hàng: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2014 - 2015
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu khả năng phát triển lò FBNR
 • Nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn về mặt vật lý, thủy nhiệt  và thủy lực.
 • Phân tích tính toán hiệu quả kinh tế, tài chính dự án

                 2

Hình thành và phát triển thị trường điện tại Việt Nam

 • Tên khách hàng: Nhà nước
 • Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất của thị trường và thiết kế thị trường.
 • Nghiên cứu các vấn đề về vận hành như lên kế hoạch dài hạn và điều độ hệ thống, các vấn đề về chào giá, dự báo giá và chiến lược chào giá tối ưu.