Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Đào tạo

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI KHOA QLCN&NL

Khoa QLCN&NL là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trình độ Kỹ sư, Thạc sỹ và Tiến sĩ trong các ngành Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng lượng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Trong hoạt động đào tạo ở Khoa QLCN&NL luôn luôn có sự gắn kết với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Khoa đã xây dựng mối liên kết với rất nhiều các doanh nghiệp những nhà tuyển dụng lao động: Các công ty điện lực, Các Nhà máy công nghiệp Rạng Đông, Toyota, Ngân hàng Thế giới, Các viện nghiên cứu… Điều này giúp Khoa có thể xây dựng chương trình đào tạo để trang bị cho học viên-sinh viên kiến thức, kỹ năng theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, của các nhà tuyển dụng. Và với học viên-sinh viên mối liên kết này giúp họ được đến thực tập trong môi trường làm việc thực tế và tạo dựng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tùy vào yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực xã hội của từng giai đoạn, Khoa QLCN&NL đã đặt ra và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đào tạo cụ thể như rà soát, sửa đổi và ban hành mới theo hướng tinh gọn, cập nhật, hiện đại và bám sát thực tiễn yêu cầu công việc.

- Khoa QLCN&NL -